Indkaldelse til generalforsamling 15. marts 2009

Lakshmi Ashrams Venner indkalder til generalforsamling på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup søndag d. 15.marts 2009 kl. 14.00

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Såvel de nuværende 3 bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant som revisor og revisorsuppleant er villige til at modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent på 75 kr. fastholdt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive vist billeder fra bl.a. Radhas 75 års fødselsdag d. 16/10 2008 samt billeder fra ngo’en Mahila Haat, som ledes af Krishna Bisht – tidligere elev på Lakshmi Ashram. Krishna sidder i Lakshmi Ashrams bestyrelse, og der er et tæt samarbejde mellem Ashrammen og Mahila Haat.

Der vil blive serveret kaffe, te mv., og mødet slutter senest kl. 16.30.
Kom til en hyggelig eftermiddag og hør nyt fra Indien.

16.02.09
På bestyrelsens vegne

Lone Poulsen